Mandø

Mandø var i sin oprindelige form dannet af småøer, der ved digebygning er blevet til en sammenhængende ø. Mod vest har to systemer dannet en buet kyst, hvor flyvesand har skabt to rækker klitter. Rundt om hele øens kyster er der mange eksempler på havaflejringer, nedbrydning og marskdannelser.

Syd for Mandø finder du Koresand - en 20 kvadratkilometer stor sandbanke sydvest for Mandø i Vadehavet. Sandbanken overskylles ved storm, hvilket hindrer vækst af planter og dannelse af permanente klitter. Koresand er ved flod en ø, men bliver ved ebbe landfast med Mandø.

I højsæsonen kan du deltage i ture til Koresand. Her er en stor sælkoloni, som kan kommer meget tæt på. Du kan også deltage i ture med østers og champagne. 

Du kan læse meget mere på www.mandoeturist.dk