Natur

 

På Mandø kan du opleve den unikke natur og stilheden - her står tiden stille... Stilheden brydes kun af fuglekvidder og måske en enkelt bil eller traktor.

Se på spændende fugleliv, følg de store flokke af gæs, der hvert forår raster for at spise, inden turen går nordpå. Om efteråret vender gæssene tilbage inden turen går sydpå. Et imponerende syn du ikke må gå glip af.

Mandøs natur er sårbar. Færdsel på øen bør derfor altid ske under stor hensyntagen til dyrelivet. Gå ikke for tæt på rugende fugle eller fugleflokke, der raster. Nyd fuglene på afstand. Respekter de opsatte skilte og vejledninger. Bliv på veje, stier og på vaden og undgå i ynglesæsonen at færdes på steder med vegetation.